Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Natuurlijk Bewegen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles buiten
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles binnen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Bewegend Leren

Kinderdagverblijven

Het Bewegend Kind voor de kinderdagverblijven is een methode die inspeelt op beweegarmoede in de huidige maatschappij. Een beweegmethode, waarbij begeleid(st)ers met de kinderen naar buiten gaan. Buiten worden er beweegmomenten aangeboden, die gericht zijn op de grove motorische ontwikkeling en de inhibitie van reflexen. Door meer en kwalitatiever te bewegen worden naast de motorische ontwikkeling (grove en fijne) ook de gezondheid, de sensomotorische, de emotionele, de cognitieve ontwikkeling en de bewustwording van het lichaam gestimuleerd.

Voordelen

  •   Verbetering van de grove en fijne motoriek
  •   Verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  •   Schoolrijp worden
  •   Verbetering van de sensomotorische ontwikkeling
  •   Activeren tot een fysiek actiever leven in de toekomst

 

Ben jij degene die Het Bewegend Kind wil gaan implementeren in jouw omgeving?
Neem hier vrijblijvend contact op!

 

bewegend kind

De volgende partijen kunnen gebruik maken van de methodiek van Het Bewegend Kind:

Kinderdagverblijven Gemeenten en stichtingen Sportstimuleringsbedrijven Zelfstandige ondernemers

0-2 jarigen

Binnen deze leeftijdsgroep worden beweegvormen aangereikt die heel makkelijk in het dag patroon zijn in te passen, zoals het drinken uit een beker voor de activatie van de nekspieren. Binnen deze module wordt de nadruk gelegd op de inhibitie van reflexen. Het activeren van verbindingen tussen neuronen voor betere gedragsmatige ontwikkeling en de connectie tussen verschillende hersenhelften.

2-4 jarigen

In deze module zijn beweegmomenten opgezet waarbij de kinderen zoveel mogelijk buiten gaan bewegen. Door middel van verschillende thema’s gaan de kinderen binnen hun belevingswereld bewegen met noodzakelijke bewegingsvormen. Kinderen zitten in hun fantasie en ervaren hoe leuk het is om te bewegen. De beweegmomenten bestaan uit verhaallessen, spellessen en bewegen op muziek lessen. Deze beweegmomenten zorgen voor verbeteringen op allerlei niveaus. Van het ontwikkelingen van de grove motoriek als het zorgen voor schoolrijpheid. Bijvoorbeeld kruipen is belangrijk voor de schouderontwikkeling en die is weer belangrijk voor de fijne motoriek (schrijven).

BSO

Bij de BSO hebben we twee modules ontwikkeld. En module voor 4 tot 7 jarigen en n module voor 8 tot 12 jarigen. Hierbij is een rode lijn ontwikkeld voor de totale ontwikkeling van het kind. Deze rode lijn wordt dagelijks ingezet in spellessen die buiten in de naaste omgeving, of in een speelzaal uitgevoerd kunnen worden. Met zeer weinig materialen en onafhankelijk van de groepsgrootte kunnen de spellessen gegeven worden. Er zijn voor 52 weken, elke dag beweeglessen uitgewerkt. Daarnaast kunnen begeleiders ook hun eigen creatieve lessen samen stellen. Als BSO kan je alle kanten op, zodat toch de kwaliteit hoog is en de ontwikkeling van het kind voorop staat.

Klanten over Het Bewegend Kind

Wij zien onze kinderen in alle niveaus genieten van Natuurlijk Bewegen. Het is voor hen een vanzelfsprekendheid. Ze vragen er steeds om en het brengt tevens de benodigde rust voor onze leerlingen. We zijn er erg blij mee!

Rien van Pelt Basisschool De Vlier Helmond

"OBS 't Schrijverke werkt dit jaar voor het eerst met vakdocenten gymnastiek van Het Bewegend Kind. Daarnaast organiseert Het Bewegend Kind eenmaal per week pleinspelen en kleutergym op onze school. De ervaringen zijn zo goed dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we dit ooit nog anders zouden doen."

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo

Natuurlijk Bewegen is een enorme toevoeging binnen onze school. Kinderen worden behendiger, zoeken de grenzen van hun kunnen op, gaan motorisch vooruit en kunnen beter samen (buiten)spelen. Daarnaast is het heel leuk en beleven ze er veel plezier aan. Zelfvertrouwen wordt bevorderd en een groepsgevoel wordt sneller gevormd. Er wordt lekker (buiten) bewogen, dit is goed voor de conditie en concentratie. Dat kinderen zelf ervaren dat dingen beter lukken, is een enorme stimulans om nog meer te bewegen.

Loes van Stratum Basisschool Zuiderbos Helmond

Het fijne van Natuurlijk Bewegen is dat de lessen heel duidelijk omschreven zijn. De doelen zijn helder en de beweegvormen zijn gemakkelijk aan te leren. De website is heel overzichtelijk. Mocht je een beweegvorm lastig vinden om uit te leggen, dan kun je de kinderen door middel van een filmpje op het digibord laten zien. De spellen zijn afwisselend. Ook zijn andere spellen gemakkelijk in te zetten tijdens de kern van de lessen Natuurlijk Bewegen. Zo zijn de doelen van de basisvakken gemakkelijk te koppelen en ontstaat er een mooie manier van bewegend leren.

Anouk van der Sande Basisschool T Rendal Lierop

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Bewegend Kind bij ons op school de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Zij hebben een frisse blik op bewegingsonderwijs voor de basisschool en stralen dat ook uit naar onze kinderen. Met enthousiasme zorgen ze voor een divers aanbod en krijgen onze kinderen de mogelijkheid met vele verschillende takken van sport in aanraking te komen.

Manon Megens Basisschool Dn Heikakker Deurne

"Jonge enthousiaste sportleraren die hun vak verstaan! En een flexibele organisatie waarmee je goed afspraken kunt maken. Na een klein jaar samenwerking wil ik Het Bewegend Kind graag complimenteren: Ze hebben onze verwachtingen overtroffen." 

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo