Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Natuurlijk Bewegen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles buiten
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles binnen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Bewegend Leren

Primair onderwijs

Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor de basisschool, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Het Bewegend Kind streeft ernaar om de jeugd ten minste vier dagen in de week, 20-30 minuten te laten bewegen. De lessen zijn zowel in de buitenomgeving van de school als in de gymzaal. Van groep 1 tot en met groep 8 is er een leerlijn ontwikkeld om de motorische vaardigheden te verbeteren. Via een digitaal platform krijgen de leerkrachten alle informatie over de methodiek. Deze bestaat uit een jaarkalender met elke dag volledig uitgewerkte gym- en beweeglessen, beweegvormen met voorbeelden op video en allerlei spelvormen. Naast het meer en kwalitatief bewegen heeft Het Bewegend Kind een volledige module voor Bewegend Leren opgezet.

De gymlessen (binnen en buiten) zijn afgestemd op de Natuurlijk Bewegen lessen in de naaste omgeving van de school. De vakdocenten LO zorgen voor leermomenten op gebied van de motorische ontwikkeling en de uitleg van spelvormen. De groepsleerkrachten geven de Natuurlijk Bewegen lessen. Door het bewegend kind in te zetten zorgen de vakdocenten voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. De beweegmomenten zorgen ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling die gestimuleerd wordt door zowel de vakdocent als de groepsleerkracht. En bewegen in combinatie met de cognitieve ontwikkeling wordt geactiveerd door de groepsleerkracht.

Voordelen

  •   De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek
  •   Verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  •   Verbetering van de cognitieve ontwikkeling
  •   Stimuleren van de gezondheid
  •   Activeren tot een fysiek actiever leven in de toekomst

 

Ben jij degene die Het Bewegend Kind wil gaan implementeren in jouw omgeving?
Neem hier vrijblijvend contact op!

 

bewegend kind

De volgende partijen kunnen gebruik maken van de methodiek van Het Bewegend Kind:

Individuele basisscholen Gemeenten en stichtingen Sportstimuleringsbedrijven Zelfstandige ondernemers

Toestellessen – Gymles binnen

Er is een leerlijn ontwikkeld, waarin alle leerlijnen van het bewegingsonderwijs terug komen. Er is een jaarplanning die volledig is gedigitaliseerd. Daarnaast worden in deze lessen de grondmotorische beweegvormen aangeleerd aan de leerlingen. Deze lessen worden verzorgd door bevoegde leerkrachten. Binnen een les wordt gewerkt met blokken, waarbij er een toestel onderdeel wordt aangeboden en een spel onderdeel.

Spellessen – Gymles binnen/ buiten

Binnen deze lessen worden spellen aangeboden, die je zowel binnen als buiten kan uitvoeren. Als start van deze lessen worden weer de grondmotorische beweegvormen aangeboden. Deze start wordt opgevolgd door een spel in één of meerdere vakken. De lessen worden verzorgd door bevoegde leerkrachten.

Natuurlijk Bewegen

Deze module richt zich volledig op beweeglessen in de naaste omgeving van de school. Beweeglessen van 20min tot 30min met zeer weinig materiaal. Voor elke dag zijn er beweeglessen ontwikkeld die door groepsleerkrachten gegeven kunnen worden. Het accent tijdens deze lessen is het meer bewegen door de leerlingen, de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Doordat voor elke dag beweeglessen zijn opgezet, heeft de leerkracht bijna geen voorbereidingstijd. Uiteraard kan een groepsleerkracht ook zelf de inhoud van de lessen aanpassen aan de groep, de omgeving en aan zichzelf. Door de korte voorbereidingstijd, geen reistijd en omkleedtijd is de effectieve beweegtijd zeer groot.

Bewegend Leren

Deze module is ontwikkeld om de cognitieve vakken te integreren in de beweegmomenten. Er zijn lessen ontwikkeld voor taal, rekenen en spelling. Voor alle leerlijnen zijn lessen ontwikkeld. Deze lessen zijn altijd in te zetten, ongeacht welke methodiek er op school wordt gebruikt. Het Bewegend Leren is voornamelijk voor lessen in de buiten omgeving. Dit heeft een paar belangrijke voordelen ten opzichte van bewegend leren in de klas. Allereerst zorgt het buiten leren voor een prikkeling van de sensorische hersenschors, waardoor er meer activatie van het brein plaatsvindt. Daarnaast kunnen de leerlingen hun hoofd beter leegmaken, het werkgeheugen. En de hoeveelheid beschikbare zuurstof is buiten hoger dan binnen, zeker bij klassen waar de ventilatie niet optimaal is. Hoe meer zuurstof hoe beter het brein functioneert.

Faciliteren van de LO lessen

Naast het gebruik maken van de methodiek van Het Bewegend Kind is er ook de mogelijkheid om ons in te huren om de gymlessen binnen en buiten te verzorgen. Wij nemen jullie alles uit handen en zorgen voor een optimaal beweegcultuur op jullie school. Willen jullie op een later moment de Natuurlijk Bewegen lessen of Bewegend Leren integreren, dan kunnen wij dat ook verzorgen.

Klanten over Het Bewegend Kind

Wij zien onze kinderen in alle niveaus genieten van Natuurlijk Bewegen. Het is voor hen een vanzelfsprekendheid. Ze vragen er steeds om en het brengt tevens de benodigde rust voor onze leerlingen. We zijn er erg blij mee!

Rien van Pelt Basisschool De Vlier Helmond

"OBS 't Schrijverke werkt dit jaar voor het eerst met vakdocenten gymnastiek van Het Bewegend Kind. Daarnaast organiseert Het Bewegend Kind eenmaal per week pleinspelen en kleutergym op onze school. De ervaringen zijn zo goed dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we dit ooit nog anders zouden doen."

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo

Natuurlijk Bewegen is een enorme toevoeging binnen onze school. Kinderen worden behendiger, zoeken de grenzen van hun kunnen op, gaan motorisch vooruit en kunnen beter samen (buiten)spelen. Daarnaast is het heel leuk en beleven ze er veel plezier aan. Zelfvertrouwen wordt bevorderd en een groepsgevoel wordt sneller gevormd. Er wordt lekker (buiten) bewogen, dit is goed voor de conditie en concentratie. Dat kinderen zelf ervaren dat dingen beter lukken, is een enorme stimulans om nog meer te bewegen.

Loes van Stratum Basisschool Zuiderbos Helmond

Het fijne van Natuurlijk Bewegen is dat de lessen heel duidelijk omschreven zijn. De doelen zijn helder en de beweegvormen zijn gemakkelijk aan te leren. De website is heel overzichtelijk. Mocht je een beweegvorm lastig vinden om uit te leggen, dan kun je de kinderen door middel van een filmpje op het digibord laten zien. De spellen zijn afwisselend. Ook zijn andere spellen gemakkelijk in te zetten tijdens de kern van de lessen Natuurlijk Bewegen. Zo zijn de doelen van de basisvakken gemakkelijk te koppelen en ontstaat er een mooie manier van bewegend leren.

Anouk van der Sande Basisschool T Rendal Lierop

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Bewegend Kind bij ons op school de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Zij hebben een frisse blik op bewegingsonderwijs voor de basisschool en stralen dat ook uit naar onze kinderen. Met enthousiasme zorgen ze voor een divers aanbod en krijgen onze kinderen de mogelijkheid met vele verschillende takken van sport in aanraking te komen.

Manon Megens Basisschool Dn Heikakker Deurne

"Jonge enthousiaste sportleraren die hun vak verstaan! En een flexibele organisatie waarmee je goed afspraken kunt maken. Na een klein jaar samenwerking wil ik Het Bewegend Kind graag complimenteren: Ze hebben onze verwachtingen overtroffen." 

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo