Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Natuurlijk Bewegen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles buiten
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Gymles binnen
Bewegingsonderwijs 2.0: n vak apart!
Bewegend Leren

Het Bewegend Kind biedt de volgende opleidingen aan om het implementatieproces op een goede manier uit te kunnen voeren.

  1. Primair onderwijs: Basisopleiding - Het Bewegend Kind
  2. Primair onderwijs: Vervolgopleiding - Het Bewegend Kind
  3. Kinderdagverblijven: Basisopleiding – Het Bewegend Kind
  4. Bewegingscoördinator - Het Bewegend Kind

Wat is Het Bewegend Kind
Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor het primair onderwijs en kinderdagverblijven, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden opgeleid om het bewegen op een kwalitatieve en kwantitatieve manier te implementeren in het onderwijs. Het Bewegend Kind wordt als vak aangeboden en streeft ernaar om de jeugd 4 tot 5 dagen in de week, 30 minuten te laten bewegen. De lessen zijn voornamelijk buiten in de naaste omgeving. Voor de leeftijd van 1,5 tot 13 jaar is er een leerlijn ontwikkeld om de motoriek te verbeteren. De opleiding besteedt veel aandacht aan deze motorische leerlijn en houdt ook rekening met de leerlijnen van het beweegonderwijs en de SLO. Naast bewegen zorgt Het Bewegend Kind voor het faciliteren van het onderwijs. Het concentratieniveau van leerlingen wordt verbeterd, sociale vaardigheden worden aangeleerd, de fijne motoriek wordt verbeterd en leerlingen leren weer ‘buitenspelen’. Daarnaast is het mogelijk om met de methode bewegend te leren. Beweegvormen of spelvormen koppelen aan cognitieve vakken.

Doel
Het doel van Het Bewegend Kind: het verbeteren van de grove motoriek van kinderen waardoor de fysieke, cognitieve, mentale en de sociaal-emotionele ontwikkeling positief wordt beïnvloed.

Aanpak - Opleiding
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden opgeleid om de beweeglessen kwalitatief en kwantitatief in de dag te verwerken. De basisopleiding bestaat het eerste jaar uit een workshop, scholingsmomenten en evaluaties. Deze scholingsmomenten zijn individueel en vinden plaats tijdens de reguliere lessen. Na afloop van de basisopleiding wordt het certificaat uitgereikt. De vervolgopleiding is alleen voor het primair onderwijs en wordt aangeboden in het tweede en derde jaar, waarbij ook individuele scholingsmomenten terugkomen. Hierbij komt het accent meer te liggen op kwaliteit in uitvoering en bewegend leren.

Materiaal
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen via een handboek alle informatie, waarin ook de achterliggende gedachten en motorische leerlijn benoemd staan. De leerkracht maakt tijdens de opleiding gebruik van digitale ondersteuning om de kwaliteit van de beweeglessen te optimaliseren.

Voor extra informatie over onze opleidingen, bekijk onze informatiemap.

Wil je jezelf of jouw organisatie aanmelden voor een van deze opleidingen?
Vul hier het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op

bewegend kind

Klanten over Het Bewegend Kind

Wij zien onze kinderen in alle niveaus genieten van Natuurlijk Bewegen. Het is voor hen een vanzelfsprekendheid. Ze vragen er steeds om en het brengt tevens de benodigde rust voor onze leerlingen. We zijn er erg blij mee!

Rien van Pelt Basisschool De Vlier Helmond

"OBS 't Schrijverke werkt dit jaar voor het eerst met vakdocenten gymnastiek van Het Bewegend Kind. Daarnaast organiseert Het Bewegend Kind eenmaal per week pleinspelen en kleutergym op onze school. De ervaringen zijn zo goed dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we dit ooit nog anders zouden doen."

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo

Natuurlijk Bewegen is een enorme toevoeging binnen onze school. Kinderen worden behendiger, zoeken de grenzen van hun kunnen op, gaan motorisch vooruit en kunnen beter samen (buiten)spelen. Daarnaast is het heel leuk en beleven ze er veel plezier aan. Zelfvertrouwen wordt bevorderd en een groepsgevoel wordt sneller gevormd. Er wordt lekker (buiten) bewogen, dit is goed voor de conditie en concentratie. Dat kinderen zelf ervaren dat dingen beter lukken, is een enorme stimulans om nog meer te bewegen.

Loes van Stratum Basisschool Zuiderbos Helmond

Het fijne van Natuurlijk Bewegen is dat de lessen heel duidelijk omschreven zijn. De doelen zijn helder en de beweegvormen zijn gemakkelijk aan te leren. De website is heel overzichtelijk. Mocht je een beweegvorm lastig vinden om uit te leggen, dan kun je de kinderen door middel van een filmpje op het digibord laten zien. De spellen zijn afwisselend. Ook zijn andere spellen gemakkelijk in te zetten tijdens de kern van de lessen Natuurlijk Bewegen. Zo zijn de doelen van de basisvakken gemakkelijk te koppelen en ontstaat er een mooie manier van bewegend leren.

Anouk van der Sande Basisschool T Rendal Lierop

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Bewegend Kind bij ons op school de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Zij hebben een frisse blik op bewegingsonderwijs voor de basisschool en stralen dat ook uit naar onze kinderen. Met enthousiasme zorgen ze voor een divers aanbod en krijgen onze kinderen de mogelijkheid met vele verschillende takken van sport in aanraking te komen.

Manon Megens Basisschool Dn Heikakker Deurne

"Jonge enthousiaste sportleraren die hun vak verstaan! En een flexibele organisatie waarmee je goed afspraken kunt maken. Na een klein jaar samenwerking wil ik Het Bewegend Kind graag complimenteren: Ze hebben onze verwachtingen overtroffen." 

Bas Otten (directeur) OBS t Schrijverke Mierlo